Hösten 2024

Höstens föreläsningar berör många olika aktuella ämnen, som vi hoppas ska intressera er. Som ni ser blir det det totalt fyra föreläsningar under tiden september till december. föreläsningarna är på eftermiddagstid och är öppna för alla, oavsett om man är medlem eller inte.

Det nya medielandskapet – hot och möjligheter

Det svenska medielandskapet har under senare år förändrats i grunden. Nyheter i digitala media där antalet plattformar växer.
Fler internationella aktörer och en lokalpress som domineras av regionala monopol.
Vad betyder det för oss som mediekonsumenter, för journalistikens villkor och för mediernas roll i demokratin?

Jonas Ohlsson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för Nordicom, som är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet

Tisdagen den 3 september kl. 13.30 Kulturhuset, stora scenen

Vem ska ta hand om de fattiga? Privat eller statligt ansvar

Ska man behöva gå tillbaka till välgörenhet eller är det en mänsklig rättighet/statens ansvar att de som ställs utan försörjning eller får för låg lön, inte ska behöva svälta?

Birgit Karlsson, professor emeritas, ekonomisk historia, Göteborgs universitet

Tisdagen den 24 september kl. 13.30, Kulturhuset, stora scenen

 

Artificiell intelligens i vården, nya verktyg för en åldrande befolkning

Med en åldrande befolkning ökar behovet av sjuk- och hälsovård. Frågan är om vården kan bli mer effektiv, mätt både i tid och pengar med hjälp av artificiell intelligens?

Fredrik Johansson, docent vid Chalmers Tekniska Högskola

Tisdagen den 22 oktober kl. 13.30, Kulturhuset, stora scenen

 

Hur regenerativt lantbruk kan bidra till att kyla ner planeten?

Så blir jordbruket en del av lösningen på vår tids största knäckfrågor: Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, livsmedelsbrist, torka och översvämningar.

Gunnar Thelin, docent i växtekologi

Tisdagen den 19 november kl 13.30, Kulturhuset,  stora scenen

 

Hör gärna av er!

Ni är välkomna med frågor och åsikter om Senioruniversitetet, önskningar/idéer som kan förbättra vårt arbete och vår hemsida!

073-2104746

              I samarbete med