Hösten 2023

Höstens 2023 hade vi följande föreläsningar i SUA:s regi:

Hur den byggda staden formar den  levande staden
Hur planeringen av en stad kan bidra till närhet och möjlighet till gemenskap.

Föreläsning av Lars Marcus, professor i stadsbyggnad.
Datum: Onsdag 13/9
Tid: kl 11.00 -12.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Vår tids Stora Samhällsomdaning- Sverige i en värld i förändring – Om konsten att värna om demokrati och social hållbarhet

Hur planeringen av en stad kan bidra till närhet och möjlighet till gemenskap.

Föreläsning av Hans Abrahamsson, docent i globala studier
Datum: Torsdag 21/9
Tid: kl 18.00-19.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Ellen Keys vänstra öga
Om karikatyren i Sverige sedan 1700 – talet tills idag.

Föreläsning av Lena Johannesson, Professor emeritus i Konstvetenskap.
Datum: Tisdag 3/10
Tid: kl 13.30 – 15.00
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Vårdindustrins myter, nyspråk och lögner – så hotas den
gemensamma välfärden

Föreläsning av John Lapidus, forskare ekonomisk historia.
Datum: Tisdag 7/11
Tid: kl 18 – 19.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Biologisk mångfald – fascinerande och livsviktig!
Kan verkligen förlust av biologisk mångfald vara ett hot mot mänskligheten? Vad kan vi göra för att rädda den?

Föreläsning av Jenny Klingberg, forskare.
Datum: Tisdag 28/11
Tid: kl 11 – 12.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Hör gärna av er!

Ni är välkomna med frågor och åsikter om Senioruniversitetet, önskningar/idéer som kan förbättra vårt arbete och vår hemsida!

Telefon

073-2104746

              I samarbete med