Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter på nuvarande styrelsemedlemmar

Ordförande: Ann-Charlott Ekstrand 073-2104746 anncharlott.ekstrand@gmail.com

Vice ordförande: Elsa-Lena Åström 070-6169218 el.astrom@telia.com

Ledamot: Lisbeth Axelsson Lindh 072-5355535 lisbeth.al@telia.com

Ledamot: Kjell Lundmark 076-2964280 lundmark.kjell@gmail.com

Kassör: Kjell Beglert 073-9349117 kjell.beglert@gmail.com

Sekreterare: Agneta Kristensson 070-3495091 netakristensson@yahoo.se

 

SUA styrelse 2024, Från vänster: Elsa-Lena, Kjell B, Ann-Charlott, Agneta, Kjell L, Lisbeth

 

Hör gärna av er!

Ni är välkomna med frågor och åsikter om Senioruniversitetet, önskningar/idéer som kan förbättra vårt arbete och vår hemsida!

073-2104746

              I samarbete med