Föreläsningar Höstens 2023

Höstens program berör många olika aktuella ämnen, som vi hoppas ska intressera er. Som ni ser blir det två föreläsningar i september. Observera även att en del föreläsningar är på eftermiddags- eller kvällstid. Föreläsningar är öppna för alla, oavsett om man är medlem eller inte.

Hur den byggda staden formar den  levande staden
Hur planeringen av en stad kan bidra till närhet och möjlighet till gemenskap.

Föreläsning av Lars Marcus, professor i stadsbyggnad.
Datum: Onsdag 13/9
Tid: kl 11.00 -12.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Vår tids Stora Samhällsomdaning- Sverige i en värld i förändring – Om konsten att värna om demokrati och social hållbarhet

Hur planeringen av en stad kan bidra till närhet och möjlighet till gemenskap.

Föreläsning av Hans Abrahamsson, docent i globala studier
Datum: Torsdag 21/9
Tid: kl 18.00-19.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Ellen Keys vänstra öga
Om karikatyren i Sverige sedan 1700 – talet tills idag.

Föreläsning av Lena Johannesson, Professor emeritus i Konstvetenskap.
Datum: Tisdag 3/10
Tid: kl 13.30 – 15.00
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Vårdindustrins myter, nyspråk och lögner – så hotas den
gemensamma välfärden

Föreläsning av John Lapidus, forskare ekonomisk historia.
Datum: Tisdag 7/11
Tid: kl 18 – 19.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Biologisk mångfald – fascinerande och livsviktig!
Kan verkligen förlust av biologisk mångfald vara ett hot mot mänskligheten? Vad kan vi göra för att rädda den?

Föreläsning av Jenny Klingberg, forskare.
Datum: Tisdag 28/11
Tid: kl 11 – 12.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Hör gärna av er!

Ni är välkomna med frågor och åsikter om Senioruniversitetet, önskningar/idéer som kan förbättra vårt arbete och vår hemsida!

Telefon

073-2104746

              I samarbete med