Våren 2024

Vårens föreläsningar berör många olika aktuella ämnen, som vi hoppas ska intressera er. Som ni ser blir det det totalt sex föreläsningar under tiden januari till maj. föreläsningarna är på eftermiddags- eller kvällstid och är öppna för alla, oavsett om man är medlem eller inte.

Artificiell intelligens: Vad det är, hur det fungerar och vad det kan användas till

Föredraget ska ge oss en förståelse för artificiell intelligens (AI), exempel på hur det redan används i vår vardag och vilka möjligheter och risker AI kan medföra i framtidens samhälle.

Föreläsare: Karl de Fine Licht, filosof och docent i teknik och etik på Chalmers.

Datum: Tisdag 16 januari
Tid: kl 13.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Att samverka mot ungdomsbrottslighet – utmaningar och möjligheter

Att skapa mening i en komplex praktik. Föreställningar om brottspreventiva samverkansformer mellan omsorg och praktik. Samverkansformer som syftar till att minska ungdomskriminalitet.

Föreläsare: Kickie Söderberg, fil dr i socialt  arbete vid Linköpings universitet

Datum: Tisdag 20 februari                             
Tid: kl 13.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Prostitution – Sexarbete eller mäns våld mot kvinnor?

Prostitutionens historik från mitten av 1800-talet till nutid och om hur sexköpslagen påverkat den.

Föreläsare: Eva Westerholm, Kvinnojouren och tjejjouren Olivia.

Datum: Fredag 8 mars
Tid: kl 13.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

 

Kan renbete motverka klimatförändringarnas effekter i fjällen och i Skåne?

Om hur renbete och svampar i Sveriges arktiska ekosystem påverkar klimatet, även för oss på sydligare breddgrader.

Föreläsare: Robert Björk, professor arktiska ekosystem vid Göteborgs universitet.

Datum: Tisdag 19 mars
Tid: kl 18
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Att leva i kulturer – Vilka följder medför ett tvång att lämna sin kultur?

Föreläsare: Johannes Marainen historielärare och rektor, som även har forskat om samernas historia, engagerad i sameföreningar såväl lokalt, regionalt som på riksnivå och även inom Svenska kyrkan. Född i renskötarfamilj.

Datum: Tisdag 16 april
Tid: kl 13.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Övervakning och integritet i det digitala samhället

Risker för att demokratiska rättigheter inskränks med AI-styrda medel som ansiktsigenkänning, ”chat control” och hemlig övervakning.

Föreläsare: Marie Eneman, docent i informatik, instutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet.

Datum: Tisdag 14 maj
Tid: kl 13.30
Plats: Stora Scenen, Alingsås kulturhus

Hör gärna av er!

Ni är välkomna med frågor och åsikter om Senioruniversitetet, önskningar/idéer som kan förbättra vårt arbete och vår hemsida!

073-2104746

              I samarbete med